รายการโปรโมชั่น
วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก ราคาพิเศษ

ศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลพิษณุเวช เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยแพ็คเกจวัคซีนสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 30 มิถุนายน 2560 ราคาแพ็คเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกุมารเวช โทร. 055-90-9000 ต่อ 4148