รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่นพิเศษตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์