รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่น วัคซีนเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน

ศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลพิษณุเวช เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยโปรโมชั่นวัคซีนสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ตั้งแต่1 พ.ค. -  30 มิถุนายน 2561 ราคาแพ็คเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว