รายการโปรโมชั่น
วัคซีนทางเลือกสำหรับลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงสงสัยว่าลูกต้องได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคอะไรบ้าง รพ.พิษณุเวช นำวัคซีนที่จำเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนลูกโตเป็นวัยรุ่น มาให้คุณพ่อ คุณแม่ เป็นทางเลือกด้วยโปรโมชั่น ตลอดปี 2561 ให้ลูกน้อยห่างไกลโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคท้องล่วงในเด็ก โรต้า วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม พร้อมรับฟรี ! ของที่ระลึกเมื่อซื้อวัคซีน