รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

นอนโกรน..ภัยร้ายทำลายสุขภาพ
 
การตรวจวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือที่เรียกว่า Sleep Test Program ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

 

กรนคืออะไร?

     กรน คือ เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น เพดานอ่อน ลิ้นไก่ ผนังคอหอยและลิ้นเมื่อมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ลมหายใจผ่านลงไปไม่สะดวก เกิดการหมุนวนของกระแสลม และอวัยวะของทางเดินหายใจสั่นสะเทือนจึงเกิดเสียงกรนขึ้น
 
 

นอนกรนมีกี่ประเภท

1.การนอนกรนธรรมดา  มีการตีบแคบลงของทางเดินหายใจขณะนอนหลับบางส่วนทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมห้องนอน ซึ่งจัดเป็นชนิดไม่อันตราย

 
2.การนอนกรนที่มีการยุดหายใจร่วมด้วยเนื่องจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะนอนหลับ ทำให้เกิดการหยุดหายใจ จึงทำให้เสียงกรนไม่สม่ำเสมอ อาจมีการสะดุ้งตื่น กลั้นหายใจ หายใจแรงหรือสำลักร่วมด้วย
 
 

ผลเสียจากนอนกรนที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยมีอะไรบ้าง

 • ง่วงนอนตอนกลางวัน มีผลต่อการเรียน การทำงาน หรือเกิดอุบัติเหตุในการขับรถหรือควบคุมเครื่องจักรกล
 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน ความจำลดลง หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ
 • ในเด็กจะมีพัฒนาการของสมองและร่างกายไม่ดี
 • มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด

 

การตรวจวินิจฉัยโรคนอนกรนทำอย่างไรบ้าง

1.การตรวจค้นหาตำแหน่งการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น โดยแพทย์ หู คอ จมูก
 
2.การตรวจบันทึกข้อมูล ขณะนอนหลับ โดยการใช้เครื่องมือเฉพาะในการตรวจบันทึกขณะนอนหลับช่วงกลางคืน อย่างน้อย  6  ชม. เพื่อประเมินความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือที่เราเรียกว่า SLEEP TEST
 
 
 

การรักษาการนอนกรนมีอะไรบ้าง

 • การควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ โดยจำกัดปริมาณอาหาร
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงยาบางชนิดที่ทำให้ง่วง เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท และยาแก้แพ้ชนิดง่วง
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการนอนหงาย โดยพยายามนอนในท่าตะแคงข้างและนอนศีรษะสูงเล็กน้อย
 • การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และไซนัสอักเสบ
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์ในเด็กที่มีต่อยทอนซิลและอะดีนอยด์

 

 

 

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ,ค่าเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน ,ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าบริการพยาบาล ,ค่าอาหาร และค่าห้องพัก 1 คืน (เข้าพักหลัง 19.00 น. ออกก่อน 10.00 น.)
 
 

คลินิก หู คอ จมูก โทร.055 - 90 - 9000 ต่อ 4148,4174