รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจวัคซีนไข้เลือดออก

ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถป้องกันไวรัสเดงกี่ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ด้วยโปรโมชั่นราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.61  นี้ พร้อมผ่อนชำระค่าวัคซีน 0% ยอดชำระ 5,000 บาทขึ้นไป นานสูงสุดเดือน 4 เดือน
 
ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ทำให้เสียชีวิตได้ หากละเลยต่อการรักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วย ...วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก สำหรับอายุ 9 - 45 ปี 
 
ลดความรุนแรงของโรค 93.2%
ลดการนอนโรงพยาบาล 80.3%
ลดอัตราการป่วย 65.6%
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา
ลดอัตราการเสียชีวิต