รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พิษณุเวช ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ,อิสราเอล ,บรูไน และไต้หวัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.055-90-9000 ต่อ 4163,9121

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่น สำหรับตรวจสุขภาพ

1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

3.พาสปอร์ตตัวจริง