รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจตรวจทารกดาวน์ โดยการเจาะเลือด

คุณแม่ทุกคนคงมีความคิดที่เหมือนกันว่า เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็พอ แต่ยังคงกลัวเสียงที่ถามว่าจะปัญญาอ่อนหรือไม่? วันนี้ รพ.พิษณุเวช มีบริการด้านการตรวจทารกดาวน์ โดยการเจาะเลือดวิธีใหม่ลดการเจาะน้ำคร่ำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง, แม่นยำกว่า 99%, รวดเร็วได้ผลภายใน 1 สัปดาห์ (ตรวจได้ตั้งแต่ 10 - 24 สัปดาห์)

การตรวจคัดกรองหาทารกกลุ่มอาการดาวน์ หรือดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์โดยการเจาะเลือดมารดา  ซึ่งมีความแม่นยำสูงเทียบเคียงกับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเจาะน้ำคร่ำโดยไปตรวจที่ต่างประเทศ อีกทั้งทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 สัปดาห์
 
ดาวน์ซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ 21 มีมากเกินไป ซึ่งแม่ที่มีอายุมากมีโอกาสสูงที่บุตรจะมีอาการดาวน์ ที่ผ่านมาแพทย์จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อหาความผิดปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อการแท้งบุตรเจ็บตัว หรือคลอดก่อนกำหนด ดังนั้น บริการนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของเด็กด้วยการเจาะเลือดแม่ที่แขน ในช่วงอายุครรภ์ 10 - 24 สัปดาห์ 
 
เนื่องจากเด็กในท้องจะส่งสารทางพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอปะปนกับเลือดแม่ประมาณร้อยละ 10 จากนั้นจะนำมาแยกด้วยน้ำยาเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมด้วยการเทียบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ระหว่างแม่กับเด็กที่ปกติ ซึ่งจะแสดงผลว่าเด็กมีโครโมโซมคู่ที่ 21 มากเกินไปหรือไม่ และยังสามารถตรวจคัดกรองหาทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ อาทิ โครโมโซม 13 และ 18 ตลอดจนโครโมโซมเพศหญิงและชายได้ด้วย
 
จากสถิติอาการดาวน์ของเด็กทารกในประเทศไทยพบว่าเกิด 1 ใน 800 หรือ 1.3 ใน 1,000 ขณะที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีโอกาสสูงถึง 1 ใน 100 อย่างไรก็ตามสูตินรีแพทย์จะมีการให้คำแนะนำแม่ทุกกลุ่มให้ตรวจคัดกรองขณะตั้งครรภ์ แต่แม่อายุน้อยมักจะไม่ตรวจเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงทำให้เด็ก อาการดาวน์ที่พบส่วนใหญ่เกิดจากแม่อายุน้อย ขณะที่แม่อายุมากจะมีความกังวลและให้ความสนใจในการตรวจคัดกรอง
 
หากตรวจพบว่าโครโมโซมคู่ที่ 21 มีความผิดปกติมีความเสี่ยงที่จะมีอาการดาวน์ สูตินรีแพทย์ก็วางแผนกับคู่สมรสต่อไป ซึ่งอาการดาวน์ไม่ได้มีแค่เรื่องสติปัญญาเท่านั้นยังมีภาวะโรคอื่นๆ ด้วย อาทิ หัวใจ ไต ลำไส้ เป็นต้น ดังนั้นวิธีการตรวจนี้จึงปลอดภัย สะดวก ลดความเสี่ยงกับการแท้งบุตรจากการเจาะน้ำคร่ำ มีความแม่นยำ ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทุกคน
 
 
 
 
คลินิกสูติ - นรีเวช โทร.055 - 90 - 9000 ต่อ 4141