รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตวันละ 14 คน รพ.พิษณุเวช จึงมอบความห่วงใยด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV พร้อมรับ ฟรี! กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่บริเวณปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการติดต่อเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ร่างกาย สามารถกำจัดเองได้ มีเพียงส่วนน้อยที่มีการติดเชื้อต่อไปเป็นเวลานาน และเซลล์บริเวณปากมดลูกเปลี่ยนแปลง จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้

 

 

คลินิกสูติ - นรีเวช โทร.055 - 909 - 000 ต่อ 4141