รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก

"ปกป้องลูกน้อย จากโรคร้ายด้วยวัคซีน"

วัคซีนจำเป็นต้องให้กับเด็กๆ ทุกคน รพ.พิษณุเวช จัดแพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก เป็นทางเลือกสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก, ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV ,ป้องกันโรคไอพีดีและปอดปวม และป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

คลินิกกุมารเวช  โทร. 055 - 90 - 9000 ต่อ 4148