รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจทดสอบโรคภูมิแพ้

ภูมิแพ้ ...รู้ทันป้องกันได้
โรคภูมิแพ้คือ โรคภูมิแพ้เกิดจากการที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติไวผิดปกติ ในขณะที่คนทั่วไปไม่เกิดอาการเมื่อสัมผัสสารต่างๆ เหล่านั้นสารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง และอาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ทางเดินอาหาร ตา บางครั้งอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเกิดอาการช็อคได้

คนเราแพ้อะไรได้บ้าง... มารู้จักสารก่อภูมิแพ้กันเถอะ !

ตัวไรฝุ่น แมลงสาบ โปรตีนที่มาจากขนสัตว์เลี้ยง น้ำลายหรือปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ หญ้า เกสรดอกไม้ เชื้อรา พิษขิงแมลง ผึ้ง มดคันไฟ หรือแมลงอื่นๆ อาหารบางชนิด ยาง latex ธรรมชาต ยาบางชนิด

 

ตัวอย่างของโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อย

แพ้อาหาร ในเด็กเล็กพบว่ามีการแพ้นมวัวได้บ่อยที่สุด รองลงมา ได้แก่ ไข่และแป้งสาสี ส่วนในเด็กโตและผู้ใหญ่มักแพ้อาหารทะเล อาการแพ้อาหารเป็นได้ตั้งแต่ ผื่นลมพิษ ผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรัง อาการน้ำมูกและเสมหะมาก หายใจติดขัด ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือด หรือรุนแรงจนเกิดอาการช็อคได้

ภูมิแพ้จมูก กลุ่มนี้จะมีอาการเหมือนคนเป็นหวัดเรื้องรัง คัดจมูก น้ำมูกเป็นๆ หายๆ คันจมูก คันตา จามบ่อย ตาคล้ำ บางรายอาจรุนแรงจนมีอาการนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ

โรคหอบหืด การหายใจมีเสียงวี้ด เหนื่อยง่าย หรือไอ เวลาวิ่ง เล่นมากๆ เวลากลางคืน หรือเวลาอากาศเปลี่ยน เช่น ฝนตก เมื่อไดรับการพ่นยาขยายหลอดลม อาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น

 

เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้อย่างไร

สาเหตุของโรคภูมิแพ้ เกิดจากกลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่

ปัจจัยทางกรรมพันธ์ุ ได้แก่ การที่พ่อ, แม่ หรือพี่น้องที่เป็นภูมิแพ้ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้มากชึ้น

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะต่างๆ การสูดดมควัน บุหรี่ การใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู เช่น การรับประทานอาหารของมารดา ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์  อาหารและชนิดของนมที่เด็กรับประทานสภาพที่อยู่อาศัย การมีสัตว์เลี้ยงในครอบครัว เป็นต้น 

 

วีธีการตรวจหาภูมิแพ้

การตรวจเพื่อหาอาการของโรคภูมิแพ้ว่ามีสาเหตุจากอะไร ที่นิยมมี 2 วิิธี

 

1. การทดสอบทางผิวหนัง (Skin Prick Test) 

โดยแพทย์จะทำการสะกิดผิวหนังบริเวณท้องแขนหรือที่หลัง เพื่อดูว่ามีปฏิกิริยาต่อสารที่ สงสัยว่าก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือไม่ ข้อดีคือ สามารถทราบผลได้ทันทีหลังการทดสอบ แต่ผู้ป่วยจะต้องงดยาแก้แพ้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนทำการทดสอบ

 

โปรแกรมทดสอบโรคภูมิแพ้ โดยการสะกิดทางผิวหนัง (Skin Prick Test)

 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 

 

2.  Allergy screening แบบเจาะเลือด

เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ (Specific lge) ในเลือด ใช้เวลา 1 - 2 สัปดาห์ จึงทราบผล ข้อดีคือ ผู้ป่วยไม่ต้องหยุดยาแก้แพ้ก่อนมาตรวจเลือด

  • ราคา   4,500 บาท

         (ตรวจ 45 รายการของสารก่อภูมิแพ้)

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

 

ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหาร และการแพ้ยา

Oral Food Challenge Test

Drug Provocative Test

หมายเหตุ : 

- ไม่รวมค่าอาหาร และยาที่ใช้ในการทดสอบ

- ไม่รวมค่าตรวจ Skin Prick Test หรือการตรวจ Specific lgE กรณีที่ต้องใช้ร่วมในการวินิจฉัย

- ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ เพื่อทำการซักประวัติ ประเมินความปลอดภัยในการทำการทดสอบก่อนนัดหมายทดสอบจริง

 

บริการฉีดยารักษาภูมิแพ้ (Immunotherapy)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 

 

 

คลินิกโรคภูมิแพ้ โทร. 055 - 90 - 9000 ต่อ 4148