รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจการสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

การสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ESWL (Extracorporeal shockwave lithotripsy)

ESWL การสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โดยการใช้เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงที่มีความจำเพาะส่งผ่านไต และท่อไตเข้าไปกระแทกให้ก้อนนิ้วแตกเป็นเศษผง และถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

 

ข้อดีของการสลายนิ่ว ESWL

  • ไม่ต้องผ่าตัด
  • ไม่มีบาดแผล เจ็บตัวน้อยกว่า
  • ไม่ต้องดมยาสลบ และไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

 

ESWL ใช้ในกรณีใดบ้าง

ใช้รักษานิ่วในไต ท่อไตส่วนต้น และท่อไตส่วนล่าง นิ่วในไต ผู้ป่วยมี่เหมาะสมจะเน้นการักษาด้วยวิธีการสลายนิ่ว ESWL ควรมีการทำงานของไตที่เป็นปกติ ไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไตควรมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. นิ่วในท่อไตควรมีขนาดไม่เกิน 1.5 ซม.

 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาจต้องรับสลายนิ่วมากกว่า 1 ครั้ง โดยทำซ้ำในระยะเวลา 1 - 4 สัปดาห์ หลังจากการสลายนิ่วครั้งแรก และอาจต้องมีการใช้การรักษาอื่นร่วม เช่น การผ่าตัดหรือส่องกล้อง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของนิ่วตั้งต้น และการเปลี่ยนแปลงขอวนิ่วที่เกิดขึ้นหลังการรักษาในแต่ละครั้ง

ในปัจจุบันการรักษานิ่วมากกว่า 70% สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการสลายนิ่ว แต่บางรายก็ยังไม่สามารถรับการรักษาได้ด้วยวิธีนี้ได้ เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเลือดบางชนิด หรือมีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ เป็นต้น

 

ดังนั้น เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการซักประวัติ ตรวจร่างกายและแปรผลเอกซเรย์จากแพทย์ผู้รักษาโดนละเอียด เพื่อจะได้รับทราบข้อปฏิบัติที่เหมาะสมในการสลายนิ่ว และร่วมกันพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนให้น้อยที่สุด

 

 

อัตราค่าบริการ ESWL

 

27,000 บาท

 

หมายเหตุ :รวมค่าแพทย์ ค่าเครื่องมือต่างๆ แต่ยังไม่รวม ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

 

คลินิกพิเศษ โทร. 055 - 90 - 9000 ต่อ 4291, 4292