รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

คุณเสี่ยง! ต่อการเป็น... โรคมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของผู้หยิงไทย และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้การรักษามะเร็งเต้านมในระยะปานกลางถึงระยะท้ายยังได้ผลไม่ดีนัก ทางเดียวที่กระทำได้คือการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกแล้วทำการรักษาซึ่งทำได้ง่ายกว่าและมีโอกาสหายขาด

วิธีการค้นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกที่ดีที่สุดและยอมรับในมาตรฐานโลกคือการเอกซเรย์เต้านมหรือ แมมโมแแกรม (MAMMOGRAME)  โดยทั่วไปผู้หญิง 1 ใน 54 มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้

 

 

การเอกซเรย์เต้านมดีกว่าการตรวจวิธีอื่นอย่างไร

การคลำเต้านมด้วยตัวเองหรือการตรวจเต้านมโดยแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นการตรวจเพื่อหาค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก เพราะจะพบเฉพาะก้อนมะเร็งที่โตจนคลำได้แล้วเท่านั้น และยังทำได้ยากอีกด้วย การเอกซเรย์เต้านมสามารถค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นก้อน และอาจเพิ่งเริ่มเห็นเป็นหินปูนเล็กๆ จากเอกซเรย์เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีอื่นใด หรือกระทั่งการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์

 

เมื่อไหร่จึงควรไปตรวจเอกซเรย์เต้านม

ในสตรีที่อายุ 35 ปี ควรตรวจเอกซเรย์เต้านม  1 ครั้ง จากนั้นต้องทำการตรวจทุกปีในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามมีสตรีบางกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม จะต้องทำการตรวจทุกปี โดยไม่ต้องรอให้อายุครบ 40 ปี

 

การเอกซเรย์เต้านมทำอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่

เป็นการเอกซเรย์ด้วยพลังงานต่ำๆ ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเอกซเรย์ทั่วๆไปมาก โดยจะถ่ายภาพเต้านมข้างละ 2 ท่า รวม 4 ภาพ หากสงสัยก็จะถ่ายท่าอื่นเพิ่มเติม โดยจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการกดเต้านมให้เนื้อเต้านมกระจายออกและทำการเอกซเรย์ในเวลาไม่กี่วินาที โดยจะไม่ทำอันตรายใดๆต่อเต้านม ซึ่งกระทำโดยนักรังสีเทคนิคที่เป็นผู้หญิง ภายใต้การดูแลของรังสีแพทย์ ดังนั้นจึงเป็นการตรวจที่ปลอดภัยมาก

 

เอกซเรย์เต้านมแล้วมีสิ่งผิดปกติจะทำอย่างไร

ถ้าพบว่าสงสัยจะเป็นมะเร็ง ก็สามารถทำการนำชิ้นเนื้อมาพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ซึ่งทำได้หลายวิธีทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด หากสงสัยว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดธรรมดา ก็อาจจะไม่ต้องตรวจชิ้นเนื้อ หรือติดตามดูอาการต่อไปได้  ซึ่งอาจใช้การอัลตร้าซาวด์ร่วมด้วย หากพบว่าเป็นถุงน้ำหรือซิส อาจทำการเจาะดูดน้ำออกมา หรือไม่ต้องให้การรักษาใดๆก็ได้หลังจากนั้นก็ควรทำการตรวจเอกซเรย์เต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

 

ปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้วยเครื่่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์

ราคา 3,000 บาท

 

 

แผนกรังสีวินิจฉัย โทร. 055 - 90 - 9000 ต่อ 4171