รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจรากฟันเทียม

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ในการรักษา นั่นคือผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมรุ่น Nanotite เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Nano Technology ซึ่งจะเพิ่มความสำเร็จในการรักษาและจะช่วยในการเร่งการสร้างกระดูกบนรากฟันเทียมให้เร็วยิ่งขึ้น

 

 

อะไรคือรากฟันเทียม

รากฟันเทียม คือ หมุดที่ทำจากโลหะไททาเนียม ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร และทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ รากฟันเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูกประมาณ 2-4 เดือน หลังจากนี้ทันตแพทย์จะต่อเชื่อมฟัน ครอบสะพานฟัน หรือฟันปลอมชนิดถอดได้ลงบนรากฟันเทียม ซึ่งฟันที่ใสจะมีความสวยงามเป็นธรรมชาติและการบดเคี้ยวจะดีขึ้น

 

ทำไมต้องใส่รากฟันเทียม

เมื่อฟันธรรมชาติสูญเสียไป และจำเป็นต้องมีฟันปลอมชดเชยปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือการไม่รู้สึกสะดวกสบายและรำคาญบางรายอาจพูดไม่ชัด เพราะฟันปลอมหลอมอันเนื่องมาจากการยุบตัวของสันเหงือก ส่งผลให้ทำความสะอาดยากและมีกลิ่นปากได้ หรือแม้แต่การใส่ฟันปลอมชนิดที่เป็นสะพานฟันบางคนก็ไม่ต้องการเนื่องจากต้องกรอเนื้อฟันดีๆบางส่วนออกไป

 

ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียม

 

 

  • การฝังรากฟันเทียม ซึ่งทำจากโลหะไททาเนียม ( มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื้อของร่างกาย) ในขั้นตอนนี้รากฟันเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูก และอยู่ใต้เหงือกเป็นเวลา  2-4  เดือน ระยะเวลานี้จะมีการสร้างกระดูกยึดติดกับรากฟันเทียมที่ฝังไว้
  • หลังจากที่รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกดีแล้ว ( สามารถตรวจดูได้จากการเอกเรย์ ) จะเป็นขั้นตอนของการใส่ส่วนเชื่อมต่อของรากฟันเทียมในกระดูกกับส่วนที่จะใช้ในการใส่ฟันต่อไป
  • ขั้นตอนสุดท้าย คือ การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งฟันที่ใส่มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีความกลมกลืนกับฟันข้างเคียงอย่างดี

 

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

  • การใส่รากฟันเทียมในตำแหน่งของฟันที่ถอนออก จะช่วยเพิ่มความสวยงาม  โดยรากฟันเทสียมจะช่วยรักษาความนูนของกระดูกไว้ ทำให้ดูธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันชนิดอื่น ที่สันกระดูกจะมีการยุบตัว
  • ไม่เสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนกับการทำฟันปลอมติดแน่นชนิดสะพาน ( Bridge )
  • กรณีที่มีสันเหงือกว่างเนื่องจากการถอนฟัน 2-3 ซี่ และไม่มีฟันหลักด้านหลัง สามารถทำรากฟันเทียมใส่ฟันชนิดติดแน่นแทนการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
  • ในกรณีของการใส่ฟันปลอมทั้งปาก สามารถใส่รากฟันเทียมเพื่อช่วยให้การยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ให้แน่นขึ้น ไม่ขยับไปมาหมดกังวลเรื่องฟันปลอมหลวมขณะใช้งาน อาการกดเจ็บเพราะฟันปลอมลดลง ทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

อัตราค่าบริการ

 

60,000 บาท / ซี่

 

 

คลินิกทันตกรรม โทร.055 - 90 - 9000 ต่อ 4159