รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

"หายทุกข์ทรมานจากอาการปวดเข่า/สะโพก กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง" น่าจะเป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากปัญหาข้อเข่า/ข้อสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมจึงมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง จนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือรักษาด้วยการใช้ยาและกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่และนานเพียงพอแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม คืออะไร

       เป็นการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่า/ข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทนด้วยข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม
      

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

       เป็นการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่า/ข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทนด้วยข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม
       หลังผ่าตัดผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บปวด มีข้อเข่า/ข้อสะโพกที่ตรงและมั่นคง สามารถเดินและใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติโดยไม่ต้องใช้ยาอีก ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการผ่าตัด
 
 
 

หลังผ่าตัดสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่

         ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ โดยเฉลี่ยสามารถเริ่มทำงาน ขับรถ เดินทาง และเริ่มออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ไม่มีการกระแทกของข้อเข่า/ข้อสะโพก เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เล่นกอล์ฟ ประมาณ 6 - 8 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 
 
 

อายุการใช้งานของข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

         อายุการใช้งานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง สภาพร่างกายของผู้ป่วย น้ำหนักตัว ระดับของงานหรือกิจกรรมที่ทำ โดยทั่วไปข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ 15 - 20 ปี 
 

 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ราคานี้ไม่รวมชุดค่าชุดข้อเทียม (Implant) ที่นอกเหนือจากชุดที่กำหนด
 • ค่าเลือด
 • ค่าตรวจรักษา ค่าแพทย์ ในกรณีผู้Œป่วยนอกในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เพื่อประเมินพยาธิสภาพผู้ป่วย เพื่อการผ่าตัด ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาใน รพ.
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 4 คืน รวมถึงส่วนต่างค่าห้องพัก (สำหรับผู้ที่เลือกพักในห้องที่มีราคาสูงกว่าห้อง VIP ชั้น 4)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ การรักษา และการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัดข้อเข่า เช่น รังสีวินิจฉัยในรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายารักษาเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ,ความดัน และอื่นๆ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าเตียงเสริม ค่าพยาบาลพิเศษ และอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด
 • ค่ารักษา ค่าบริการและรายการที่ไม่ได้อยู่‹ในโปรแกรมเหมาจ่าย (Package) ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมาก่อน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด (ฺBleeding Disorders) มีภาวะติดเชื้อ HIV หรือโรคแทรกซ้อน

หมายเหตุ 

 • กรณีนอนพักรักษาตัวเกินจากที่กำหนด มอบส่วนลดค่าห้องพัก 30%
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
 • กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวได้ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาท

 

แผนกคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร.  1208 หรือ 055 - 90 - 9000 ต่อ 4124