แพ็คเกจ
21 - 23 / 23
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 3 / 3

แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี

มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย แต่ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง คือ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม สามารถรักษาให้หายได้ง่าย หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนเป็นมะเร็งลุกลาม

มีข้อมูลระบุว่า การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่บริเวณปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ร่างกายสามารถกำจัดเองได้มีเพียงส่วนน้อยที่มีการติดเชื้อต่อไปเป็นเวลานาน และทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเปลี่ยนแปลง จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ 

โรงพยาบาลพิษณุเวช มอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี โดยเฉพาะเพื่อป้องกันโรคมะเร็งได้ทันถ่วงที

แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

คุณหรือคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือไม่ ? โรงพยาบาลพิษณุเวชให้คำตอบคุณได้ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจติดตามผลทุกๆ 3 เดือน ตามความเสี่ยง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะอย่างละเอียด ตรวจสุขภาพเท้า ตรวจจอประสาทตา ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ

คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแก่ผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจแบ่งเป็น โปรแกรมรักษ์ใจคุณ 1, โปรแกรมรักษ์ใจคุณ 2 และโปรแกรมรักษ์ใจคุณ 3 


21 - 23 / 23
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 3 / 3