ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมฉลองครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช