ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ - พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ครั้งที่ 4

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ - พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ (ผู้ก่อตั้ง รพ.พิษณุเวช) ครั้งที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุเวช
 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) บรรยายในหัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2561" เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ นพ.สุเทพ - พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้ง รพ.พิษณุเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช ค่ะ
 
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โทร. 055-90-9000 ต่อ 6511 หรือ 081-971-3084