ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเบาหวานโลก 60

คลินิกเบาหวาน รพ.พิษณุเวช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเบาหวานโลก วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. โดย รพ.พิษณุเวช ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ,ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วหลังอาหาร ,ตรวจปลายประสาทเท้า แนะนำโภชนาการ และการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี ! ณ ลานกกิจกรรม ชั้น 1 รพ.พิษณุเวช

พร้อมรับของกำนัลสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม * (กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี หรือ โทร.081-953-8998