ข่าวสารและกิจกรรม
สร้างเกราะป้องกัน.. ภูมิแพ้ ด้วยภูมิต้านทาน

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวชขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ร่วมฟังเสวนา เรื่อง สร้างเกราะป้องกัน ภูมิแพ้ ..ด้วยภูมิต้านทาน โดย แพทย์หญิงใจฉัตร เมฆอรุณกมล กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา รพ.พิษณุเวช ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน นี้ เวลา 13.30 - 16.00 น. ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-90-9000 ต่อ 6511 

ลงทะเบียน