ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม "สร้างพัฒนาการสมวัย VS ไขปัญหาเด็กไทยติดจอ"

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ สร้างพัฒนาการสมวัย และ ไขปัญหาเด็กไทยติดจอ รับฟังเสวนาโดย นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น) 

ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร.055-90-9000 ต่อ 6511 หรือ สำรองที่นั่งออนไลน์