ข่าวสารและกิจกรรม
เริ่มต้นที่ดีเพื่อลูกน้อยและโยคะคุณแม่ตั้งครรภ์

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช จัดกิจกรรมสร้างความรัก สร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ เข้าร่วม ในหัวข้อ “เริ่มต้นที่ดีเพื่อลูกน้อยและโยคะคุณแม่ตั้งครรภ์” ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจระหว่างตั้งครรภ์พร้อมวิธีรับมือ ,สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์ และ โยคะคุณแม่ตั้งครรภ์ 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำรองที่นั่งออนไลน์