ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเบาหวานโลก 59"

คลินิกเบาหวาน รพ.พิษณุเวช ขอเชิญผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันเบาหวานโลก ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 รพ.พิษณุเวช พร้อมรับของที่ระลึกสำหรับที่มาร่วมงาน กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยภายในงานให้บริการตรวจสุขภาพ

  • วัดความดันโลหิต
  • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
  • ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน
  • ให้ความรู้การดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน
  • ปรึกษาปัญหาโภชนาการ

สถิติเบาหวานทั่วโลก

- ปี 2558 ผู้ป่วยโรคเบาหวา 415 ล้านคน ทำนายปี 2588 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 642 ล้านคน

- 1 ใน 11 คนที่เป็นโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัว

- ทุก 6 วินาที มีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน

 

คลิก >> ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่แผนกสร้างเสริมสุขภาพ โทร.055-90-9000 ต่อ 9418, 6511