ข่าวสารและกิจกรรม
เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3 Tesla)

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 รพ.พิษณุเวช ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (MRI 3 Tesla) เป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ และส่วนที่เป็นมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์ รายะเอียดและความชัดสูง

ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเปิดทางการในเดือน กันยายน นี้ ค่ะ