ข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

รพ.พิษณุเวช ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ ช่วงนี้ใครจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี มาตรวจสุขภาพที่นี่นะคะ ฟรี!! แบบฟอร์มรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK

ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.055-90-9000 ต่อ 4163,9121

>>โปรแกรมตรวจสุขภาพ<<