ข่าวสารและกิจกรรม
วารสารรักษ์ชีวิตออนไลน์

ช่วยกันลดโลกร้อน โดยเปลี่ยนจากการรับวารสารรักษ์ชีวิตแบบรูปเล่มมาเป็นแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารของท่าน ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น จากโรงพยาบาลพิษณุเวชได้อย่าง รวดเร็วทันใจ ในช่องทางออนไลน์

Facebook : โรงพยาบาลพิษณุเวช

Instagram : @pitsanuvejhospital

Line Official : โรงพยาบาลพิษณุเวช

QR Cord line

.........................................................

เพียงแค่สแกน QR Cord ด้านบนนี้ แล้วกรอกขอมูล เพื่อแจ้งยกเลิกวารสารรักษ์ชีวิตแบบรูปเล่มมาเป็นรับวารสารรักษ์ชีวิตแบบออนไลน์..

รับทันที่ "กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รพ.พิษณุเวช " 1 ใบ

*สามารถติดต่อรับแระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือประสงค์ให้จัดส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม*