ข่าวสารและกิจกรรม
61 - 64 / 64
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก รพ.พิษณุเวช ประจำปี 2558

ขอเชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็ก รพ.พิษณุเวช ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ "พิษณุเวช รวมใจ ก้าวไกล สู่ AEC" พบกับกิจกรรมแสนสนุก การแสดงเด็ก และเชิญชวนน้องๆ ร่วมแต่งกายในชุดประจำชาคชาติอาเซียน พร้อมเดินแฟชั่นโชว์ และรับของรางวัลมากมายภายในงาน ในวันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 9 รพ.พิษณุเวช

* กิจกรรมไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *

ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวแห่งรัก ปี 4

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 – 7 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายครอบครัวแห่งรัก ปี 4 “Family of Love Camp เล่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการสมวัย” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆ ด้สนภาษา ทักษะสังคม ด้านอารมรณ์ และด้านการรับรู้ ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 57 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055 - 909 - 000 ต่อ 6511

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี...ที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี! ตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจวัดปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนัง , เจาะเลือดเพืื่อหาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด ภายในงาน พิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 40 % เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต พร้อมโปรโมชั่นแพ็คคู่สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 800 บาท ณ รพ.พิษณุเวช ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โทร. 055 - 909 - 000 ต่อ 6511

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เพื่อให้ผูัป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมืือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้


61 - 64 / 64
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4