ข่าวสารและกิจกรรม
41 - 42 / 42
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 3 / 3

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี...ที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี! ตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจวัดปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนัง , เจาะเลือดเพืื่อหาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด ภายในงาน พิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 40 % เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต พร้อมโปรโมชั่นแพ็คคู่สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 800 บาท ณ รพ.พิษณุเวช ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โทร. 055 - 909 - 000 ต่อ 6511

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เพื่อให้ผูัป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมืือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้


41 - 42 / 42
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 3 / 3