ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพ.สมชัย สมบัติวัฒนางกูร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
หมายเหตุ : วันศุกร์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์ และ อาทิตย์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 1
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
09.00 - 17.00
อังคาร
09.00 - 17.00
พุธ
09.00 - 17.00
พฤหัสบดี
09.00 - 17.00
ศุกร์
09.00 - 17.00
เสาร์
09.00 - 17.00
อาทิตย์
09.00 - 17.00

ทันตแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.2349
แพทย์ประจำ

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โทร.055-90-900 ต่อ 4159