ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
คลีนิก : คลินิกจักษุ
สาขาเฉพาะทาง : ตา (จักษุ)
   
วันเวลาออกตรวจ  
พฤหัสบดี
13.00 - 13.30
ศุกร์
13.00 - 13.30

จักษุแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่  ว. 11992
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา