ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล
ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
คลีนิก : คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
สาขาเฉพาะทาง : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
08.30 - 16.00
อาทิตย์
08.30 - 14.00

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.31730
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น