ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.นิชา ยศวิไล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
14.00 - 16.00

 ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.31861
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง