ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ประสาท
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมประสาท
   

ศัลยกรรมระบบประสาท

ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ 40368

แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร

 สาขาประสาทศัลยศาสตร์