ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ระบบประสาท
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมประสาท
   

ศัลยแพทย์ระบบประสาท
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 10936
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์