ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.นพนันท์ ชื่นชู
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ : วันเสาร์ เวลา 08.00-13.00 น. แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 และเวลา 13.00-17.00 น. แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5
   
วันเวลาออกตรวจ  
ศุกร์
17.00 - 20.00
เสาร์
08.00 - 13.00
อาทิตย์
08.00 - 17.00

ศัลยแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.32148
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์