ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์



แพทย์ : นพ.ชาญชัย เกษมโกศลศรี
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวช
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
09.00 - 14.00
อังคาร
09.00 - 14.00
พุธ
09.00 - 14.00
พฤหัสบดี
09.00 - 14.00
ศุกร์
09.00 - 17.00
เสาร์
09.00 - 13.00
อาทิตย์
09.00 - 13.00

กุมารแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.7337
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์