ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมระบบประสาท
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของทุกเดือน
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
10.30 - 12.00

อายุรแพทย์ระบบประสาท
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.38985
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา