ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมระบบประสาท
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น
   
วันเวลาออกตรวจ  
พฤหัสบดี
18.30 - 20.00
ศุกร์
18.30 - 20.00
อาทิตย์
10.30 - 12.00

อายุรแพทย์ระบบประสาท
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.38985
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา