ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.บดินทร์ บุตรธรรม
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
15.00 - 16.00

อายุรแพทย์โรคข้อและรูปมาติสซึ่ม
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.27193
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม