ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกต
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4
   
วันเวลาออกตรวจ  
พฤหัสบดี
18.00 - 20.00
ศุกร์
17.00 - 20.00
เสาร์
14.00 - 20.00

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เลขทะเบียนเวชกรรม เลขที่ 44114
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร 

 - สาขาอายุรศาสตร์

 -  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ