การบริการทางการแพทย์

สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช


มะเร็งทางนรีเวช หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม มะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต  อันดับต้นๆ ของสตรีไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาได้แก่ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คลินิกมะเร็ง – นรีเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย และให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนป้องกันโรคมะเร็งทางนรีเวช โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

>> ตารางแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4141, 4142