การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมระบบประสาท


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมอง และระบบประสาท เช่น เนื้องอก, เลือดคั่งในสมอง, หลอดเลือดสมองตีบ

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านสมอง และระบบประสาทโดยเฉพาะ พร้อมด้วยการบริการตรวจหาโรคเกี่ยวกับสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงอีกด้วย

                             

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<               

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4291, 4292