การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคไต


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคไต อาทิ โรคกรวยไตอักเสบ ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ โรคไตเสื่อม ไตวาย  ภาวะสมดุล   กรด - ด่าง และเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ

ให้บริการฟอกเลือดล้างไตแบบชั่วคราว/ต่อเนื่อง การล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีอาการไตวาย ,การล้างไตทางช่องท้อง, การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง, การฟอกเลือดขจัดสารพิษ สารเคมีหรือได้รับยาเกินขนาด โดยอายุรแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญโรคไต ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4291, 2492