การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคหัวใจ


ศูนย์หัวใจ รพ.พิษณุเวช ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแก่ผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ

 

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG หรือ ECG)

 

เป็นการตรวจวัดและวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ การนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกายเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

 

  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)

เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับความดันโลหิต ขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill) เพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คัดกรองสาเหตุเบื้องต้นของ อาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่อยง่าย หมดสติโดยไม่ทราบ สาเหตุ หรือเพื่อประเมินสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย

 

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography : Echo)

เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ เกิดสัญญาณสะท้อนกลับเป็นภาพหัวใจของผู้ป่วย เพื่อตรวจหาความรุนแรงและติดตามผลการรักษาโรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

 

  • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor)

เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 หรือ 48 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วย โดยสามารถกลับไปพักที่บ้านหรือไปทำงานได้ เมื่อครบกำหนดก็กลับมาถอดเครื่อง การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นครั้งคราว หน้ามืดคล้ายเป็นลมอยู่เสมอ เวียนศีรษะ ใจเต้นแรงผิดปกติอยู่เป็นประจำ

 

  • การผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery)

เป็นการผ่าตัดซ่อมหัวใจพิการแต่กำเนิด ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ ผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดหัวใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลพิษณุเวชให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

 

  • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab)

ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization) เป็นการตรวจรักษาหัวใจแบบไม่ผ่าตัด เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการพัฒนาเะอการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานและให้ผลที่แม่นยำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบ/ตัน

จุดเด่นของหารสวนหัวใจ

สามารถรักษาควบคู่กับการตรวจวินิจฉัยไม่ต้องทำผ่าตัดใหญ่ คนไข้ฟื้นตัวเร็ว แผลเล็ก เจ็บตัวน้อย เมื่อตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและฉีดสีแล้วหากพบรอยโรคหัวใจมีการตีบ ตัน และแสดงผลว่าสามารถทำบอลลูนใส่ขดลวด แพทย์สามารถสวนรักษาควบคู่ได้ในคราวเดียวกัน โดยการฉีดยาชาเฉพาะจุด โดยการเจาะใส่สายนำผ่านทางหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ ข้อแขน ข้อพับจุดใดจุดหนึ่งและใช้เข็มขนาด 1.5-2 มม. เจาะใส่ลวดนำทางในหลอดเลือดเพื่อนำสายสวนไปยังหลอดเลือดหัวใจ โดยจะทราบผลทันทีหลังการตรวจ

จากการศึกษาพบว่า
> ทำบอลลูนโดยไม่ใส่ Stent มีอัตราการตีบซ้ำของหลอดเลือด 30-40%
> ทำบอลลูนพร้อมกับใส่ Stent แบบธรรมดา มีอัตราการตีบซ้ำ 20-30%
> ใส่ Stent แบบเคลือบยาต้านการตีบของหลอดเลือด drug eluting stent มีอัตราการตีบซ้ำ <10%
 
 
  • ห้องผ่าตัด รพ.พิษณุเวช

มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย โดยมีการปรับระบบการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ระบบการปิด-เปิดประตูห้องผ่าตัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัดหัวใจ ได้แก่

> เครื่องหัวใจและปอดเทียม (heart lung machine)

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP)

> เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator)

> เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)

 

  • หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) และหอผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวใจ

 

 

ศูนย์หัวใจ โทร. 055-90-9000 ต่อ 4129

 

> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <