การบริการทางการแพทย์

ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช


ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง การฟื้นตัวจึงเร็วกว่าจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลง

สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลพิษณุเวชให้บริการตรวจ วินิจฉัย   รักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ครอบคลุมปัญหาและความเสี่ยงทุกด้านทางนรีเวช

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4141, 4142