การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหาร และตับ


ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด รวมถึง การอัลตร้าซาวด์ดูภายในเพื่อวิเคราะห์อาการที่มาของโรค ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร ตรวจทางเดินอาหารในเด็กรวมทั้งดูแลโรคระบบอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ภาวะผิดปกติเกี่ยวกับช่องท้อง ท้องผูก กรดไหลย้อน และโรคซับซ้อนในระบบทางเดินอาหารทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805