การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคข้อรูมาติซั่ม ด้วยการตรวจวินิจฉัยขึ้นสูงพร้อมทั้งการรักษาเฉพาะกับผู้ป่วยกลุ่มโรคข้อรูมาติซั่ม โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือที่รับการรักษาอย่างทันสมัยและแม่นยำ

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125