การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม


ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพซึ่งได้รับการอบรมเฉพาะทางและนักโภชนากร

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานโดยให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ทั้งนี้ยังดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่น โรคไทรอยด์และโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆ ของร่างกายด้วย

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125