การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคมะเร็ง


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเฉพาะโรคกับผู้ป่วยและญาติ และเสนอทางเลือกในการตรวจรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

ให้การดูแลขณะรักษาและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงในมาตรฐานระดับสากล

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 909 - 000 ต่อ 4123,4125