การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ


 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ และโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง Gastroscopy
 • ตรวจสำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง Colonoscpy
 • ตรวจตรวจความผิกปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy) 
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้อง และใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
 • หัตการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะ โดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastroscopy)
 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy) การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีนี้เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของสำไส้เล็ก ได้ผลการตรวจที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนการตรวจมีความปลอดภัย ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง
 • ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ
 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ และการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment)
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B

 

 

เวลาแพทย์ออกตรวจ :

ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
วันจันทร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
วันพุธ เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4337 หรือ 081 - 9713332