การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ Gastrointestinal and Liver Cententer ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ

 

  • การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy)

การตรวจโดยใช้กล้องขนาดเล็กปรับโค้งงอได้ ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพ สามารถมองเห็นพยาธิสภาพและตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และสำไส้เล็กส่วนต้รได้อย่างชัดเจน

ข้อดี
ถ้าตรวจพบความผิดปกติแพทย์สามารถตรวจหรือรักษาด้วยการใส่เครื่องมือต่างๆ ผ่านทางกล้องส่องตรวจได้เลย โดยไม่รู้สึกเจ็บ
 
  • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

การตรวจโดยใช้กล้องขนาดเล็กปรับโค้งงอได้ ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพ แพทย์จะสอดกล้องเข้าไปทางทวารหนัก เพื่อตรวจหาความปิดปกติของลำไล้ใหญ่ทั้งหมด และสามารถตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ เพื่อตรวจหามะเร็งและตัดก้อนเนื้อได้

ข้อดี

ถ้าตรวจพบความผิดปกติแพทย์สามารถตรวจหรือรักษาด้วยการใส่เครื่องมือต่างๆ ผ่านทางกล้องส่องตรวจได้เลยโดยไม่รู้สึกเจ็บ
 
  • การกลืนกล้องแคปซูล (Pillcam Capsule)

การตรวจระบบทางเดินอาหารโดยใช้กล้องแคปซูลขนาเล็ก ซึ่งเมื่อกลืนเข้าไป กล้องจะเก็บภาพทางเดินอาหารอย่างละเอียดและส่งภาพออกมายังตัวรับภาพอัตโนมัติ สามารถวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารในส่วนที่การส่องกล้องธรรมดาไปไม่ถึง เช่น ลำไส้เล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำตรวจในกรณี ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่แล้วไม่พบความผิดปกติ และแพทย์สงสัยโรคลำไส้เล็ก
 
ข้อดี
สะดวก ไม่เจ็บตัวจากการสอดใส่กล้องตรวจ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ ขณะตรวจสามรถดูภาพ Real Time ได้ตลอดเวลาผลการตรวจแม่นยำ โดยเฉพาะความผิดปกติในลำไส้เล็กที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยวิธีอื่น
 
  • การรักษาโรคหลอดเลือดในกระเพาะอาหารโป่งพอง (Glue Injection)

​โรคหลอดเลือดในกระเพาะอาหารโปร่งพอง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคตับแข็ง ผู้ป่วยตับแข็งจะมีหลอดเลือดในกระเพาะอาหารโป่งพองร้อยละ 50 และมีอัตตราการเสียชีวอตร้อยละ 20 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแตก และมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระเหลวสำดำ หากเสียเลือดมากอาจหมดสติ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่มักเสียชีวิตในช่วงแรหที่มาพบแพทย์หรือเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

ดังนั้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม 

Glue injection เป็นการฉีดด้วยกาวชนิดพิเศษเข้าไปที่หลอดเลือดดำในกระเพาะอาหารที่โป่งพอง เพื่อหยุดการไหลของเลือด และป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำ
 
  • การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี และตับอ่อน  (ERCP)

เป็นการส่องกล้องตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน โดยการฉีดสี ร่วมกับการเอกซเรย์ ทำได้โดยการสอดกล้องส่องเข้าทางปากผ่านหลอดอาหารกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น จนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบรังสีและถ่ายภาพเอกซเนย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ซึ่งแพทย์สามารถทำการรักษาควบคู่กันกรณีพบความผิดปกติ

 

  • ตรวจไฟโบรสแกน Fibroscan เพื่อวินิจฉัยโรคตับ

ไฟโบรสแกน Fibroscan ตรวจเพื่อวินิจฉัย เพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ โดยไม่ต้องเจาะเนื้อตับ ,ตรวจวินิจฉัยเพื่อดูตับแข็งระยะแรกๆ ตรวจประเมินปริมาณไขมันสะสมในตับ เพื่อประเมินภาวะโรคไขมันเกาะตับ ,ตรวจติดตามอาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับ เพื่อดูระดับของโรค

กลุ่มเสี่ยง : ผู้ป่วยโรคตับ ,ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ,ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นเวลานาน ,ผู้ป่วยไขมันเกาะตับอยู่แล้วต้องการตรวจให้ละเอียดขึ้น ,ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ โรคอ้วนลงพุง

ข้อดี :ตรวจได้ทันทีและทราบผลรวดเร็ว ,การตรวจไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด หรือภาวะแทรกซ้อน ,การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจไม่ยุ่งยาก โดยให้งดน้ำและอาหารเพียง 3 ชั่วโมงก่อนตรวจ

  • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหาร โดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy) 

  • ตรวจโรคในกระเพาะอาหารจากเชื้อแบคที่เรีย เอช.ไพโลไรด้วยวิธีการเป่าลมหายใจ

        (UBT :Urea Breath Test)

การติดเชื้อแบคทีเรีย เอช.ไพโลไร (H.Pylori : Helicobacter Pylori) เชื่อว่าติดต่อโดยการรับประทานอาหารและน้ำ เชื้อจะทำลายเยื่อบุและฝังตัวที่กระเพาะอาหาร ทำให้หลั่งกรดมากกว่าปกติ และทะลายเยื่อบุเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเดิอโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การตรวจโดยการกลืน ยูเรียแคปซูล (Urea Capsule) ลักษณะคล้ายยาเม็ดรอประมาณ 15 นาที เชื้อเอช.ไพโลไร ในกระเพาะอาหารจะผลิตเอนไซม์ยูรีเอสออกมาทำปฏิกิริยากับยูเรียแคปซูลเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ที่ถูกขับออกมาทางลมหายใจ

ข้อดีไม่เจ็บตัวจากการสอดใส่กล้องตรวจ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีความแม่นยำสูง
 
  • หัตการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะ โดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastroscopy)

  • ตรวจการรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ และการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment) 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

 

 

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ : 055-90-9000 ต่อ 4337 หรือ 081 - 9713332