การบริการทางการแพทย์

รังสีวินิจฉัย


ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา (General Radiography)

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้บริการตรวจเอกซเรย์ตามหอผู้ป่วย (Portable X-ray)

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)

      ​- เครื่องเอกซเรย์ตรวจพิเศษทางรังสีระบบดิจิตอล (Digital Fluoroscopy) : เป็นเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทั่วไป สามารถแสดงและบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอลซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ให้รายละเอียดของภาพเอกซเรย์สูงใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ การตรวจกระเพาะอาหาร และสำไส้เล็กส่วนต้น และสามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ การหายใจ การกลืนของหลอดอาหารได้

เปิดให้บริการในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยช่วงเช้าสามารให้บริการได้ 2 ราย, ช่วงบ่าย 2 ราย

กรณี ฉุกเฉิน นอกเหนือเวลาให้บริการสามารถปรึกษากับทางแผนกรังสีวินิจฉัย เพื่อขอรับบริการเป็นรายๆ ไป

  • การให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound: US)

ให้บริการในช่วงเวลา 09.00 - 20.00 น.

กรณีฉุกเฉิน นอกเหนือเวลางานให้บริการสามารถปรึกษาขอรับริการกับทางแผนกรังสีวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT128 Slices)

เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ Scan ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที ลดปริมาณรังสีสูงสุด 80% ด้วยโปรแกรม iDose4 ,สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ และยังสามารถตรวจอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างหัวใจอีกด้วย

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น. มีนักรังสีเทคนิคประจำการให้บริการ ช่วงเวลา 16.00 - 08.00 น. สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม  (Mammography)

​เป็นการเอกซเรย์ด้วยหลังงานต่ำๆ ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเอกซเรย์ทั่วไปมาก โดยจะถ่ายภาพเต้านมข้างละ 2 ท่า รวม 4 ภาพ หากสงสัยก็จะถ่ายภาพอื่นเพิ่มเติม โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการกดเต้านมให้เนื้อเต้านมกระจายออก และทำการเอกซเรย์ในเวลาไม่กี่วินาที โดยจะไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อเต้านม ซึ่งกระทำโดยนักรังสีเทคนิคที่เป็นผู้หญิงภายใต้การดูแลของรังสีแพทย์

ให้บริการในช่วงเวลา 08.30 - 20.00 น.

  • การให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry : BMd

ให้บริการในช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์ฟันดิจิตอล (Panoramic & Cephalometric)

ให้บริการในช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.

  • การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพลังสูง 3 Tesla (Magnetic resonance imaging : MRI 3 Tesla)

คือ การตรวจหาความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนของคลื่นวิทยุมาประกอบกันแล้วแปลงเป็นสัญญาณบนจอคอมพิวเตอร์ ภาพที่ได้จะเป็นภาพตัดขวาง 3 มิติ สามารถใช้ตรวจอวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย สามารถสร้างภาพเสมือนจริง ของอวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะ สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อเส้นประสาท และส่วนที่เป็นมะเร็ง

 

เวลาทำการ :

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4171, 9123 หรือ 081-7079802